မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

Huawei U8860 V4.0.3 Root and Install Myanmar Font

0
506

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္အရင္ဆံုးကို ဖုန္း V4.0.3 သို.တင္ပါ။

Huawei U8860 V4.o.3 သို.တင္နည္း
Recovery img ဖုိင္အားရယူရန္
Huawei U8860 ကို V4.0.3 တင္ျပီးျပီး လ်ွင္ Root လုပ္ဖို. စတင္ပါမယ္။

အရင္ဆံုး ဖုန္းကို Unknown Sources ႏွင့္ USB Debugging ကို On ပါ။

U8650 Root.zip ကို Memory Card ထဲသို.တည္.ပါ။

DroidSansFallback.ttf ကိုMemory Card ထဲသို. တည္.ထားပါ။

Memory Cardထဲတြင္ Dloadဖို္င္ ရိွလ်ွင္ ဖ်က္ပစ္ပါ။ပီးလ်ွင္ ဖုန္းကို Power ပိတ္ပါ။10s ေလာက္ ေစာင့္ပါ။

ျပီးလွ်င္ Vol up + Vol down +Power ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ဖုန္းScreen တြင္ ပန္းေရာင္ တက္လာလိမ္.မည္။

ျပီးလ်ွင္ ဖုန္းကို USB ၾကိုးျဖင့္ ဖုန္းကို  ခ်ိတ္ပါ။Computer တြင္ Removable device တက္လာလိမ္မည္။

Download ဆြဲထားေသာ Recovery.img ကို Replace လုပ္ပါ။

ျပီးလ်ွင္ ဖုန္းကို Battery ျဖဳတ္၍ ျပန္တက္ပါ။

ျပီးလ်ွင္ Volup + Power Button ကို ႏွိပ္ပါ။

CWM Recovery တက္လာလိမ္မည္။ျပီးလ်ွင္ Voldown ကို အသံုးျပဳ၍

Install Zip from SD Card ကို ႏွိပ္၍ U8650 Root.zip


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE