ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးတန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါမည္ ။ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ဖုန္းနံပါတ္ 0991033134 , 09797248488 သို႔ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္ပါၿပီ ။

Huawei C8500 အား IceCream Sandwich 4.0.3 သို့ ျမွင့္ၾကမယ္

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္


Today Ad


C8500 အား ICS 4.0.3 သို့ ျမွင့္ျပီးေတြ ့ရပံု

Bug ေလးေတြ နည္းနည္းရွိေနေပမယ့္ ကိုယ့္ C8500 ေလးကို ေနာက္ဆံုးေပၚ ICS 4.0.3 နဲ့ လန္းခ်င္ရင္ ROM  ကို ဒီမွာ Download လုပ္နိုင္ပါတယ္။

C8500 အတြက္ Android 4.0.3 IceCream Sandwich Rom အားရယူရန္


ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးတန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါမည္ ။ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ဖုန္းနံပါတ္ 0991033134 , 09797248488 သို႔ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္ပါၿပီ ။

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE