မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ မိုဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္း (Mobile Software/Hardware System Repairing Course) တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါမည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၇၉ ၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉ ၉၁၀ ၃၃၁၃၄ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္စုံစမ္းနုိင္ပါသည္။

Mobile Knowledges: Android ဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android OS Version ကုိၾကည့္နည္း
ဒီပုိ႕စ္ကုိ Android ဖုန္းကုိစကုိင္တဲ့ Beginner ေတြအတြက္ရည္ရြယ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႕ဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android OS version အမ်ိဳးအစားကုိၾကည့္တတ္ဖုိ႕အတြက္ပါ။
-Android Version ကုိၾကည့္ဖုိ႕အတြက္ ဖုန္းရဲ႕ Menu ခလုတ္ကုိႏွိပ္ပါ။ ျပီးရင္ Setting ထဲကုိ၀င္ပါ။


-About Phone ထဲသုိ႕၀င္ပါ။-မိမိဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android Version , Build Number စသည္ျဖင့္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ဒါဆုိရင္ မိမိဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android Version ကုိသိနုိင္ၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။

မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ မိုဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္း (Mobile Software/Hardware System Repairing Course) တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါမည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၇၉ ၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉ ၉၁၀ ၃၃၁၃၄ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္စုံစမ္းနုိင္ပါသည္။