ေၾကညာခ်က္ : မႏၲေလး။ ။၂၀၁၆ မတ္လ ၇ ရက္ေန႕တြင္ Myanmar Mobile App မွ မႏၲေလးျမိဳ႕မွာ မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းတန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၇၉၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉၉၁၀၃၃၁၃၄ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းနုိင္ပါသည္။

ရန္ကုန္။ ။၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ Myanmar Mobile App မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းတန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၇၃၀၂၅၀၆၇ ၊ ၀၉ ၂၅၉၂၆၉၂၈၉ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းနုိင္ပါသည္။Mobile Knowledges: Android ဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android OS Version ကုိၾကည့္နည္း
ဒီပုိ႕စ္ကုိ Android ဖုန္းကုိစကုိင္တဲ့ Beginner ေတြအတြက္ရည္ရြယ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႕ဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android OS version အမ်ိဳးအစားကုိၾကည့္တတ္ဖုိ႕အတြက္ပါ။
-Android Version ကုိၾကည့္ဖုိ႕အတြက္ ဖုန္းရဲ႕ Menu ခလုတ္ကုိႏွိပ္ပါ။ ျပီးရင္ Setting ထဲကုိ၀င္ပါ။


-About Phone ထဲသုိ႕၀င္ပါ။-မိမိဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android Version , Build Number စသည္ျဖင့္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ဒါဆုိရင္ မိမိဖုန္းမွာတင္ထားတဲ့ Android Version ကုိသိနုိင္ၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။