မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

iPhone Schematics Diagram မ်ား

0
1971

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္iPhone model မ်ားရဲ႕ Schematics Diagram မ်ားရယူႏုိင္မဲ့ေနရာေလး

ျဖစ္ပါတယ္။ iPhone အရင္ model မ်ားကေန iPhone 6 plus ထိရွိပါတယ္။

လုိအပ္ပါက ၀င္ေရာက္ရယူလုိက္ပါ။

 

BRAND MODEL DESCRIPTION LINKS
Apple Iphone 2G Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 3G Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 3Gs Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 4G Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 4Gs Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 5G Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 5C Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 5S Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 6 Schematics & Manual Service Download
Apple Iphone 6 Plus Schematics & Manual Service Download

 

BRAND MODEL DESCRIPTION LINKS
Apple IPad Mini Schematics & Manual Service Download
Apple IPad 1st (Generation) Schematics & Manual Service Download
Apple IPad 2nd (Generation) Schematics & Manual Service Download
Apple IPad 3rd (Generation) Schematics & Manual Service Download
Apple IPad 4th (Generation) Schematics & Manual Service Download

 

refer – imobilecat

 

 

အဆင္ေျပပါေစ။

Warmly Welcome

Ko Htoo ( MMAS )


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE