မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

Redmi Note 4 အတြက္ Mi account remove tutorial

0
1292

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္Redmi Note 4 အတြက္ Mi Account Remove ျပဳ လုပ္နည္းႏွင့္လုိအပ္တဲ့ဖုိင္မ်ားကုိ

ရယူႏုိင္ရန္ pdf ဖုိင္ေလးနဲ႕တင္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ pdf ဖုိင္ေလးထဲမွာ လုိအပ္တာေတြ

အကုန္ပါပါတယ္။

 

oooooOOOOO PDF ဖုိင္အားရယူရန္ OOOOOooooo

credit – Aung Min Han

 

 

Warmly Welcome

KoHtoo ( MMAS )


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE