မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

MRT Dongle ျဖင့္အသုံးျပဳရမဲ့ Account unlock Firmware ဖုိင္မ်ား

0
527

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္MRT Dongle ကုိအသုံးျပဳ ျပီး Account unlock ျပဳ လုပ္ႏုိင္မဲ့ Firmware ဖုိင္မ်ား

ျဖစ္ပါတယ္။ Xiaomi နဲ႕ Meizu တုိ႕အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Official unlock ရမွာပါ။

လုိအပ္ပါက ယူႏုိင္ပါတယ္။

 

oooooOOOOO Meizu Account Unlock Firmware ဖုိင္အားရယူရန္ OOOOOooooo

 

oooooOOOOO Xiaomi Account Unlock Firmware ဖုိင္အားရယူရန္ OOOOOooooo

credit – Ko Ye Lin Aung

 

 

 

Warmly Welcome

KoHtoo ( MMAS )


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE