မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

Redmi Note 4 Account Remove from MRT Dongle

0
669

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္Redmi Note 4 ကုိ Account Remove ျပဳဳ လုပ္ႏုိင္မဲ့ဖုိင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

SP Flashtool နဲ႕ ျပဳ လုပ္ႏုိင္တဲ့ဖုိင္နဲ႕ MRT Dongle ႏွင့္ျပဳ လုပ္ႏုိင္မဲ့ ႏွစ္ဖုိင္ပါ။

ဖုိင္မ်ားကုိ ရယူျပီး ေအာက္က information ေလးေတြပါဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။

 

download note4 flash file

http://58.241.250.195/flash_file/xiaomi/

or

http://222.187.225.166/flash_file/xiaomi/

 

DA Select  DA_Note4&Pro.bin

use sp flash tool flash it

after flash select mrt mtk tool format it

after format,power on mobile,and don’t connect any network

need remove apk form mrt xiaomi tools

credit – Lianqi Zhu

 

 

Warmly Welcome

KoHtoo ( MMAS )


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE