မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

Myanmar Blood update v2.0 apk

0
431

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္


Today Ad

ေသြးလုိအပ္မွဳ႕ရွိရင္ Online ကေနရွာေဖြႏုိင္မဲ့ Myanmar Blood apk ကုိ

အသုံးျပဳ ရတာ ပုိမုိလွ်င္ျမန္အဆင္ေျပေစရန္ update version ေလးထပ္မံတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

2017 မွာ update ထပ္မံထြက္လာျပီး အရင္ version မွာ ေသြးလွဴဒါန္းသူေတြကုိ

ရွာေဖြရတာအဆင္မေျပေတာ့ပါဘူး။ update ျပဳ လုပ္မွသာအဆင္ေျပပါတယ္။

apk ေလးကုိရယူအသုံးျပဳ ျပီး လုိအပ္မွဳ႕ရွိတဲ့ေသြးအမ်ိဴးအစားကုိ ရွာေဖြႏုိင္သလုိ

မိမိတုိ႕ကုိယ္တုိင္ေသြးလွဴလုိပါက apk အတြင္းတြင္ Register ျပဳ လုပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။

v2.0 apk ေလးကုိေတာ့ Google Play ကေနတုိက္ရုိက္ရယူႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

 

oooooOOOOO Myanmar Blood apk အားရယူရန္ OOOOOooooo

 

 

Warmly Welcome

KoHtoo ( MMAS )


မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE