မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

Thanks of Battle; World War 2

0
746

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္တင့္ကားေတြနဲ႕ တစ္စီးနဲ႕တစ္စီး ပစ္ခတ္ေဆာ့ကစားရတဲ့ Online game

အမ်ိဴးအစားျဖစ္ပါတယ္။ တင့္ကားကုိလည္း တစ္ဆင့္နဲ႕တစ္ဆင့္ level ေတြျမင့္ေအာင္

ျမွင့္ျမွင့္သြားေပးျပီး ပုိမုိခက္ခဲတဲ့ အခန္းေတြကုိေဆာ့ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာ့ကစားလုိပါက ရယူလုိက္ပါ။

 

oooooOOOOO Thanks of Battle; World War 2 အားရယူရန္ OOOOOooooo

 

 

Warmly Welcome

KoHtoo ( MMAS )


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE