မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

Next Launcher Themes …..:)

4
486

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္Next Launcher

http://www.mediafire.com/?lu4e8vmrstbbwnl

https://copy.com/B9vxPzsJ2c7Duly1

https://www.dropbox.com/s/4ztgojh317uoa7i/Next%20Launcher.apk

 

Next Switch Widget

http://www.mediafire.com/?t6r1f8sha6aczme

https://www.dropbox.com/s/ekxnysb61y0kt7i/com.gtp.nextlauncher.widget.switcher.10%5B1%5D.apk

 

Next Clock Widget

http://www.mediafire.com/?bmr797023p5w7w0

https://www.dropbox.com/s/t5hm4xdjhflisoa/com.gtp.nextlauncher.widget.worldclockwidget.7%5B1%5D.apk

 

Next Music Widget

http://www.mediafire.com/download.php?hpgpbgprp0n3eup

https://www.dropbox.com/s/t0fwbls9vkoxk8y/com.gtp.nextlauncher.widget.music.12%5B1%5D.apk

Next Taskmanager widget

http://www.mediafire.com/?ycc65666r7ypqs4

https://www.dropbox.com/s/gi8jjp5sr8qfym4/NextTaskManager.apk

url

 

http://www.mediafire.com/?o7a6to62c6h5c76

https://www.dropbox.com/s/tew0xn8rzvs5wq6/nextlauncher.theme.piano.8.apk

http://www.mediafire.com/?4rs4ds8nmqfeojd

https://www.dropbox.com/s/kq04fckxcdgsw7b/ZEnglandPlaid.apk

 

https://www.dropbox.com/s/82v31joiajvhe33/Xperia%2Bz%2BTheme%2B4%2BNext%2BLauncher%2B2.0.apk

 

http://www.mediafire.com/?ir4le81plsmi4oi

https://www.dropbox.com/s/2iasyw0crptkgrg/DreamHouse.apk

 

http://www.mediafire.com/?wy4ht5lssa7sbfg

https://www.dropbox.com/s/h4zj6rs5n090aez/Peaceful.apk

 

http://www.mediafire.com/?fpqv03fzf4f4atu

https://www.dropbox.com/s/uh9exql7vo3uh0d/com.blogspot.droindman.aero.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?kocyr3s5jyuz3fr

https://www.dropbox.com/s/qncuxv6onaajqhe/dcombl.nextlauncher.theme.icsglass.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?2384dmlx2cgampg

https://www.dropbox.com/s/jf0uzgeuxbxbj9l/Black%20Style%20Theme.apk

 

 

http://www.mediafire.com/download.php?6h07vjglca5whku

https://www.dropbox.com/s/pivmv3z7336s2pa/com.gtp.nextlauncher.theme.centric.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?cxyqdzlxubc0d1d

https://www.dropbox.com/s/81kjb2s0osbbenp/com.gtp.nextlauncher.theme.season_gnokkia.1.apk

 

 

http://www.mediafire.com/?97kcd2ech57nc2e

https://www.dropbox.com/s/bn6960lnq3augfb/com.gtp.nextlauncher.theme.pink.2.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?rbevf1c2tw15h6q

https://www.dropbox.com/s/wdeesdz3r8hj46c/com.gtp.nextlauncher.theme.safdesign_windows7.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?g3q62bb5maazg6e

https://www.dropbox.com/s/6a0t6o1ewwqts9b/com.gtp.nextlauncher.theme.bollicine_gnokkia.1.apk

https://copy.com/r1rHMmVWqW06Gj87

https://www.dropbox.com/s/b2afhnpfusvg17z/com.gtp.nextlauncher.theme.RedLi.ver.1.0.build.1.apk

https://copy.com/eszkUx4lbIvKjaV1

https://www.dropbox.com/s/g8gf88kc34zpv1v/com.gtp.nextlauncher.theme.safdesign_blackknight.ver.1.01.build.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?rqq7r85t0u9q7um

https://www.dropbox.com/s/70h9czoip2wxsqt/com.gtp.nextlauncher.theme.valentine_gnokkia.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?wj5znb2zc5chsb5

https://www.dropbox.com/s/2yrvqpb82fhu17n/com.madein.luxury.gold.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?88xv4jhk8xs9l6m

https://www.dropbox.com/s/fh9h7ql84tpzvie/com.blogspot.droindman.blackstyle.1.apk

 

 

http://www.mediafire.com/download.php?69c93z5br0lbdm3

https://www.dropbox.com/s/ylsc4fvyztsqedj/com.fishdesign.next.stereoboxpink.1%5B2%5D.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?j6149gnnq688twd

https://www.dropbox.com/s/41e72ha3m8ms2sa/com.gtp.nextlauncher.theme.safdesign_tech.1%5B1%5D.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?asb32cbab14e2tr

https://www.dropbox.com/s/rk6bmknzmp0ld85/com.gtp.nextlauncher.theme.softtouchgreenbygaaan.1%5B1%5D.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?i638ggi972sta5n

https://www.dropbox.com/s/iwk1g76zsfd1cyr/com.gtp.nextlauncher.theme.meego.3%5B1%5D.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?0qdh317kv17igii

https://www.dropbox.com/s/yoavhucdlwvqo2o/com.gtp.nextlauncher.theme.legacy.1%5B2%5D.apk

 

http://www.mediafire.com/?p1df91c9s6m4bbk

https://www.dropbox.com/s/ylsc4fvyztsqedj/com.fishdesign.next.stereoboxpink.1%5B2%5D.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?db3i7mbfbwy377t

https://www.dropbox.com/s/ovntgahlj044g52/com.gtp.nextlauncher.theme.sphere_gnokkia.1%5B1%5D.apk

 

http://www.mediafire.com/?sgd8nic84a6m4uj

https://www.dropbox.com/s/9u1214rlgrgzarf/com.gtp.nextlauncher.theme.safdesign_dragon.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?8gkdkul3rw379w4

https://www.dropbox.com/s/rbowo60bobk4u2d/com.gtp.nextlauncher.theme.adblabs.pastels.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?96947pz7crk1lsl

https://www.dropbox.com/s/ngn8lu21y1gc2h4/com.gtp.nextlauncher.theme.leather_gnokkia.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?gnizjcxi914tmp5

https://www.dropbox.com/s/il0o7tfa9l86g94/com.gtp.nextlauncher.theme.softtouchredbygaaan.1.apk

 

http://www.mediafire.com/?blxly7zbxn94c17

https://www.dropbox.com/s/tok5aakfxnblyyi/com.rennlab.next.galaxysiii.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?cstgk5n9ywkr5fd

https://www.dropbox.com/s/xga0xo8r1jfuysy/nextlauncher.theme.adblack%20metal.apk

 

 

http://www.mediafire.com/download.php?lhi1v7mo2567u25

https://www.dropbox.com/s/7ix06ef9jwvsa15/com.rennlab.next.luxor.3.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?oi8mm5bzbb8g56n

https://www.dropbox.com/s/637qnw800y69nl4/com.m7.funmade.sense.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?1rwk4d1w8b3a2zo

https://www.dropbox.com/s/i2el9fa1i85e3pl/com.gtp.nextlauncher.theme.thank.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?evpz9yolamtndz1

https://www.dropbox.com/s/nnuzx4sziy1nhdu/com.gtp.nextlauncher.theme.techwhite.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?bl8f9fit4dv9hit

https://www.dropbox.com/s/zn1ux97go6foniy/com.gtp.nextlauncher.theme.softtouchblack.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?5d23vvq868oucvb

https://www.dropbox.com/s/5m59t44mlc80aaf/com.gtp.nextlauncher.theme.RedBlend.7.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?51y7k7y2jj7y6bj

https://www.dropbox.com/s/rfgzndb6uo857j4/com.gtp.nextlauncher.theme.purpet%20black.apk

https://copy.com/FuOKJYz6qoI4dyPC

https://www.dropbox.com/s/gcuna4x66se75pr/com.gtp.nextlauncher.theme.zenith.ver.1.0.build.1.apk

http://www.mediafire.com/download.php?9dwc378y0dv6y9a

https://www.dropbox.com/s/mwnr9eftc1tena1/com.gtp.nextlauncher.theme.pure.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?6vb9f7hobfielh4

https://www.dropbox.com/s/1umehopf1h65sy5/com.gtp.nextlauncher.theme.miui.3.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?th35ckqvo7a76z3

https://www.dropbox.com/s/owpbogrntoh0wr8/com.gtp.nextlauncher.theme.metal.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?s86qjn764baabpw

https://www.dropbox.com/s/vv47rjhp2bbcwci/com.gtp.nextlauncher.theme.magic.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?h63p38bagcsypp1

https://www.dropbox.com/s/0xr06dzm0fqxlwd/com.gtp.nextlauncher.theme.lover.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?rv7qfpotn9izdr6

https://www.dropbox.com/s/bmv5rfn7z83098z/com.gtp.nextlauncher.theme.jellybean.3.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?uc3bpyszx8qazqu

https://www.dropbox.com/s/sgtye29bhbxofxf/com.gtp.nextlauncher.theme.iblue.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?vp53shg6r02kk1w

https://www.dropbox.com/s/48a8ikr4dhuj088/com.gtp.nextlauncher.theme.gold.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?43k1yo00943s11q

https://www.dropbox.com/s/cgpgovke8bltxz5/com.gtp.nextlauncher.theme.glow.3.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?himz0hkako86j2m

https://www.dropbox.com/s/lf3sb37rn64nzrr/com.gtp.nextlauncher.theme.glass.3.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?3igyeulj4vud9oh

https://www.dropbox.com/s/zupzo9f45jydp4u/com.gtp.nextlauncher.theme.future.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?qxu612i8aamvqns

https://www.dropbox.com/s/i99woi1l2m22cle/com.gtp.nextlauncher.theme.electric.130.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?mvpn2usc2hm297y

https://www.dropbox.com/s/u20x1e7y60k4gst/com.gtp.nextlauncher.theme.drock.2.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?w7b7nab5m3bzoa5

https://www.dropbox.com/s/c3zyh4tig296q7k/com.gtp.nextlauncher.theme.dark.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?9noebswunckw2jm

https://www.dropbox.com/s/nkte18xwj31uyeo/com.gtp.nextlauncher.theme.cybergirltheme.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?c240yzngcap62by

https://www.dropbox.com/s/svvicf7n0j29fuh/com.gtp.nextlauncher.theme.club.2.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?d9xq2rletxw324x

https://www.dropbox.com/s/mbtehqo01qoroto/com.gtp.nextlauncher.theme.carbonhd.4.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?j4jd40s0uqublgz

https://www.dropbox.com/s/cprb9ip7jr284yg/com.gtp.nextlauncher.theme.bold.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?cyem0mmc9ra5f8b

https://www.dropbox.com/s/qokyvjndkseihkn/com.gtp.nextlauncher.theme.BLueBlend.7.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?4pppi33bebh53b3

https://www.dropbox.com/s/wgdk7ieco0w9byo/com.gtp.nextlauncher.theme.adblabs.redswirl.5.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?rxng174jsbcxz0z

https://www.dropbox.com/s/9utesxzk9dbzdxd/com.gtp.nextlauncher.theme.adblabs.ics.blue.2.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?m1c3llfrz3ys9c7

https://www.dropbox.com/s/7ncqnwhmropw531/com.fishdesign.next.stereobox.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?rhyhr7u49pghrg8

https://www.dropbox.com/s/xmc07gibg3iismo/com.blogspot.droindman.wood.4.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?t645pqv11zjlf0v

https://www.dropbox.com/s/22i1dm8bg3lenvt/com.blogspot.droindman.neon.1.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?2e4egz1ue18kzwu

https://www.dropbox.com/s/d82yvo1ovt0lyv5/com.blogspot.droindman.grassnature.4.apk

 

http://www.mediafire.com/download.php?2h5fdld2c5smk0q

https://www.dropbox.com/s/alpvv71k32dt2sg/com.blogspot.droindman.blackmat.1.apk

 

http://www10.zippyshare.com/v/77545281/file.html

ကုိ Min Lulin https://www.dropbox.com/s/8i3qfbw47njmdzr/Next%20Themes.zip

 

ကုိ Myo Minn Thant https://www.dropbox.com/sh/3y66e09sguorwpw/ae46S5Odt8

 

ကုိ Kyaw Myo Win http://www70.zippyshare.com/v/76250486/file.html or http://www.mediafire.com/?xb318fptz8w9ft7

http://www56.zippyshare.com/v/4295086/file.html


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE