မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09797248488 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆုံးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါေတာ့မည္။ ဆက္သြယ္ရန္- 09259269289

Mobile Phone Service Training Course (မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳ ျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း)

35
1245

ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္အေကာင္းဆုံးသင္ၾကားေပးမည့္ Mobile Software/Hardware Service Training Course
သင္ၾကားမႈအေကာင္းဆုံး Mobile Software/Hardware Training Center

 

ယခုေခတ္သည္ မုိဘုိင္းေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားကုိေလ့လာထားသင့္သည္။ မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းအတတ္ပညာသည္ မိမိ၏၀ါသနာအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာတစ္ခုအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းလုပ္ကုိင္
နုိင္ေသာအတတ္ပညာျဖစ္သည္။

မုိဘုိင္းဖုန္း Software/Hardware ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားအားျပဳျပင္နည္းကုိ စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးေနသည့္ MMAS မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းအထူးသင္တန္း အား Myanmar Mobile App Store မွ ရန္ကုုန္ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တုုိ႕တြင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။
Myanmar Mobile App Store (MMAS) မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ Mobile Software+Hardware
မုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္းေက်ာင္းသည္ မုိဘုိင္းဆားဗစ္နယ္ပယ္တြင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ေဆာ့၀ဲဆားဗစ္/Hardware
ဆားဗစ္ပညာရွင္မ်ားမွ ဦးစီးသင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီးမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုိသူမ်ား ၊
မုိဘုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ၊ ျပဳျဳပင္ျခင္းမ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားကုိအမွန္တကယ္ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ အေျခခံမွစ၍ Advanvce Level အထိအေသးစိတ္သင္ၾကားေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

MMAS Mobile Phone Service Training သည္ မုိဘုိင္းနည္းပညာကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသူတုိင္း ၊ မုိဘုိင္းနည္းပညာျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္လုိသူတုိင္း တက္ေရာက္နုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား သင့္တင့္မွ်တေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္သာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Mobile Software System Repairing Course- ၁၈၀၀၀၀ က်ပ္

Mobile Hardware Repairing Course – ၂၃၀၀၀၀ က်ပ္  သတ္မွတ္ထားပါသည္။

 

(Software + Hardware ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းတက္မည္ဆုိပါက သင္တန္းေၾကး၏ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း Discount ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ )

သင္တန္းတြင္ လုိအပ္ေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအစုံအလင္ ၊ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ရန္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားစြာျဖင့္ စုံလင္စြာထားရွိသင္ၾကားေပးေနပါသည္။

Software Service ပုိင္းအေနျဖင့္ လူသုံးအမ်ားဆုံး Mobile OS ၂ ခုျဖစ္ေသာ Android OS ႏွင့္ iOS ကုိအေျခခံမွစ၍အေသးစိတ္အထူးျပဳသင္ၾကားေပးေနလ််က္ရွိပါသည္။

Android OS ပုိင္းအေနျဖင့္
-Android OS သုံးဖုန္းတစ္လံုး၏အေျခခံက်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ Software System ပုိင္းဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကုိအေသးစိတ္ရွင္းျပေပးျခင္း

-Android ဖုန္းမ်ားသုိ႕ ေဆာ့၀ဲ ၊ ဂိမ္း ၊ ဓာတ္ပုံ ၊ သီခ်င္းစသည္တုိ႕ကုိ ကြန္ပ်ဴတာမွ PC Suite မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ Data ထည့္သြင္းနည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးျခင္း

– Android ဖုန္း/Tablet မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ Command ေပးရာတြင္မရွိမျဖစ္အသုံးျပဳရသည့္ ADB Command /Fastboot Command အေသးစိတ္နားလည္ေစရန္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း ၊ ေသခ်ာစြာအသုံးျပဳတတ္ေစရန္ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း
– Android ဖုန္း/Tablet အမ်ိဳးမ်ိဳးအား  Stock Firmware/Custom Firmware Upgrade/Downgrade လုပ္နည္းမ်ားကုိ
သက္ဆုိင္ရာ ဖုန္းမ်ားျဖင့္လက္ေတြ႕အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း ။
– Firmware Upgrade/Downgrade လုပ္သည့္အခါ၊ Root လုပ္သည့္အခါ ျဖစ္တတ္သည့္
error မ်ားကုိ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသေပးျခင္း။

-Android ဖုန္းမ်ားသုိ႕ Stock Recovery / Custom Recovery Flash ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိအေသးစိတ္သင္ၾကားေပးျခင္း
– Android Bootloader ႏွင့္ Network Lock/Unlock မ်ားအေၾကာင္း ၊ Bootloader/Network Lock/Unlock လုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္းကုိသက္ဆိုင္ရာဖုန္းမ်ားျဖင့္လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသေပးျခင္း
– ဖုန္း Softbrick/hardbrick error မ်ားအား ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း

 

iOS ပုိင္းအေနျဖင့္

Apple ID ျပဳလုပ္နည္း App Store, iTunes Store အသံုးျပဳနည္း

-PC Suite မ်ားအသံုးၿပီး Official and Cracked iOS App & Game သြင္းနည္း

-Data ေတြကို Backup ယူနည္း Restore လုပ္နည္း Erase လုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးျခင္း

-iPhone/Pad/Pod touch မ်ားကုိ Firmware တင္နည္း (Upgrade and Downgrade)

iTunes Errors ရွင္းနည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးျခင္း

-iOS သုံး iPhone/Pad/Pod touch မ်ားကုိ Jailbreak လုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

-iPhone/Pad/Pod touch မ်ားကုိျမန္မာေဖာင့္ ႏွင့္ျမန္မာကီးဘုတ္သြင္းနည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

-Jailbreak ျပဳလုပ္ထားေသာ ဖုန္းမ်ားအတြက္ Cydia အသံုးျပဳပံုႏွင့္ Cydia Source(Repo) ထည့္နည္း မ်ား  Cydia Tweak (Deb) ဖိုင္ေတြရဲ ့သေဘာတရားကုိ ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း

Cydia Errors ရွင္းနည္း ႏွင့္ iOS မွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ Error မ်ားရွင္းနည္းတုိ႕ကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းသင္ျပေပးလ််က္ရွိပါသည္။

ယခု Mobile Software Repairing Course တြင္ သင္တန္းသားမ်ားအား  သက္ဆုိင္ရာမုိဘုိင္းဖုန္းအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ မုိဘုိင္း Firmware မ်ား ၊ မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္လုံးအား ေဆာ့၀ဲဆားဗစ္ျပဳလုပ္ရာတြင္လုိအပ္မည့္ Toolkit မ်ား ၊ အျခားဆက္စပ္ Data မ်ားကုိ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Hardware Service ပုိင္းအေနျဖင့္
-Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ လက္ေတြ႔ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား။

-Mobile Software/Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြနည္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္နည္းမ်ား။
– မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုး၏ ဆားကစ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ပုံကို Block – Diagram , Schematic Diagram , Layout Diagram မ်ားျဖင့္ အေျခခံက်က်ေလ့လာေစျခင္း။

-ဖုန္းတစ္လံုးျပဳျပင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း ၊ အသံုးခ်နည္းမ်ားကုိသင္ၾကားေပးျခင္း။
-ဖုန္းတစ္လံုးရဲ႕ IC ႏွင့္အျခားအေျခခံပစၥည္းမ်ားကုိ Error ျပစ္ခ်က္ ရွာေဖြျခင္း ၊ ျဖဳတ္တပ္လဲလွယ္ျခင္း-မုိဘုိင္းဖုန္းဆားကစ္ပတ္လမ္းလိုက္နည္းကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးျခင္း

-မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားအား အေရွ႕မွန္ခြာျခင္း ၊ မွန္လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း

ေရွာ့က်ၿပီးပါဝါမနိဳးေသာဖုန္းမ်ားအားျပဳျပင္ျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ျပသသင္ၾကားေပးျခင္း-မုိဘုိင္းဖုန္း IC ေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုနဲ႔ျပစ္ခ်က္ရွာနည္းျပဳျပင္နည္း မ်ားကုိအေသးစိတ္ရွင္းလင္းသင္ျပေပးျခင္း
-စနစ္တက်ျဖဳတ္နည္းတပ္နည္းမ်ား – LCD , Display တို႔၏ အေျခံအလုပ္လုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ျဖဳတ္နည္းတပ္နည္းမ်ားကုိ
လက္ေတြ႕အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးျခင္း
-EMMC ျဖဳတ္တပ္လဲလွယ္ျခင္းကုိ အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း

သင္ခန္းစာမ်ားကုိလည္းတုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ မိုဘုိင္းနည္းပညာမ်ားအလုိက္ Update ျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
MMAS မွ Software/Hardware သင္ခန္းစာမ်ားအားလုံးသည္ Hardware/Software နည္းပညာမ်ားကုိခ်ိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္
MMAS ရဲ႕ Mobile Software Course ႏွင့္ Hardware Course သည္ဆက္စပ္မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။

မုိဘုိင္းနည္းပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရးကုိသာအဓိကထားတာေၾကာင့္ မုိဘုိင္းနည္းပညာကုိစိတ္ပါသူတုိင္းတက္ေရာက္နုိင္ရန္ ၊
မုိဘုိင္းနည္းပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုိသူတုိင္းတက္ေရာက္နိင္ရန္ သင္တန္းေၾကးအေနျဖင့္

Mobile Software System Repairing Course- ၁၈၀၀၀၀ က်ပ္

Mobile Hardware Repairing Course – ၂၃၀၀၀၀ က်ပ္ သာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

 

(Software + Hardware ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းတက္မည္ဆုိပါက သင္တန္းေၾကး၏ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း Discount ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ )

သင္တန္းသားဦးေရကန္႕သတ္ထားေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းေက်ာင္းေနရာသုိ႕အျမန္ဆုံးလာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းထားၾကရန္လုိပါသည္။

မႏၱေလးျမို႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ MMAS မုုိဘုုိင္းဖုုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုုိ႕ ေမးျမန္းစုံစမ္းလုိပါက ၀၉ ၇၉၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉ ၉၁၀ ၃၃၁၃၄ သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

 

ရန္ကုုန္ျမို႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ MMAS မုုိဘုုိင္းဖုုန္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုုိ႕ ေမးျမန္းစုံစမ္းလုိပါက ၀၉ ၃၂၃၄၈၁၁၄ ၊ ၀၉  ၇၃၀၂၅၀၆၇ ၊ ၀၉  ၄၀၅၁၅၁၅  သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

MMAS Mobile Software/Hardware Training Course

Mandalay Center : ၇၃ လမ္း ၊ ဗန္းေမာ္တုိက္လမ္းၾကား ၊ ကံ့ေကာ္ေတာအမ်ိဳးသားေဆာင္ ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕
Yangon Center :  အမွတ္ ၆၆ ၊ ၁၁ လမ္း ၊ အလယ္ဘေလာက္ ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕

 


ယခုသတင္းအား Facebook,Twitter,Google+,Pinterest ေပၚတြင္ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္

SHARE